Saturday, 21 April 2012

Kata Adjektif

Kata Adjektif

Kata Adjektif merupakan kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Kata adjektif boleh disertai oleh kata penguat seperti 'sungguh', 'amat' atau' sangat'. Oleh yang demikian, jika sesuatu kata itu boleh disertai kata penguat, maka kata tersebut ialah kata adjektif.

Contoh : 1) Bilik itu luas.
              2) Bilik itu amat luas.

Terdapat 9 jenis kata adjektif, iaitu:

a) Kata adjektif sifatan atau keadaan
    Contoh: rajin, cuai, tenang

b) Kata adjektif warna
    Contoh: putih, jingga, kelabu

c) Kata adjektif ukuran
    Contoh: sempit, panjang, lebar

d) Kata adjektif bentuk
    Contoh: leper, bulat, bujur

e) Kata adjektif bantu
    Contoh: baharu, lama, segera

f) Kata adjektif jarak
   Contoh: jauh, hampir, dekat

g) Kata adjektif cara
    Contoh: pantas, perlahan, cepat

h) Kata adjektif perasaan
    Contoh: ceria, sedih, gembira

i) Kata adjektif pancaindera
   Contoh: merdu, enak, tenteram

No comments:

Post a Comment