Saturday, 17 March 2012

TATABAHASA MELAYU

PENGGOLONGAN KATA


Semua perkataan Bahasa Melayu yang terbentuk sama ada melalui proses tunggal,pengimbuhan, pemajmukan atau penggandaan boleh digolongkan dalam beberapa golongan kata.Nik Safiah Karim et al. (2009), telah menggolongkan perkataan kepada empat golongan utama iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas.

No comments:

Post a Comment